Facebook

  • Facebook

    איך לסמן הודעה זדונית בפייסבוק

    1. לוחצים על החץ המופנה כלפי מטה בחלק העליון של הפוסט. 2. בוחרים באפשרות התחתונה בתיבה הנגללת שנפתחת – I don't like this post. 3. בתיבת הדו-שיח שנפתחת בוחרים באפשרות השלישית – It's spam. 4. בוחרים באפשרות השניה בתיבת הדו-שיח…